Konkurrenceregler

Generelt

Fotoakrobaternes klubmesterskab er åbent for alle klubbens medlemmer.

Det primære formål med klubmesterskabet er, at medlemmer får gjort sine billeder helt færdige, og får vist dem frem og bedømt af en ekstern dommer.

At deltage er en god øvelse i, at få arbejdet i dybden med sine billeder, og få respons på dem.
Deltagelse i fotoakrobaternes klubmesterskab er frivilligt.

Der afholdes fire konkurrencer om året, to i 1. halvår, og to i 2. halvår.

Billederne afleveres til billedsekretæren, og seneste afleveringsfrist vil fremgå af aktivitetskalenderen på fotoakrobaternes hjemmeside. Kalenderen findes her

Klubmesterskabet består af 4 konkurrencer:

  • Digital 1 – Frit emne
  • Digital 2 – Natur
  • Digital 3 – Frit emne
  • Papir 1 – Frit emne

Konkurrencerne

Der kan afleveres op til 3 billeder til hver konkurrence, og emnerne er enten frie eller faste.
Det er valgfrit om de afleverede billeder er i farve eller sort/hvid.
Indleverede billeder vil blive behandlet med omhu men fotoakrobaterne påtager sig ikke noget ansvar for eventuelt bortkomne eller beskadigede billeder.

Billederne skal være anonymiserede i forhold til autor og klub.

Autorerne hæfter for det juridiske indhold af deres billeder. Ved billeder sammensat af flere elementer, skal ophavs- og brugsretten til alle elementer ligge hos autor.

For hvert billede gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, og optaget af fotografen selv.

Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.

Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif.-data og alle billedets deleelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.

Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Papirbilleder

Papir billederne afleveres opklæbet på støttekarton, eller indsat i passepartout. Støttekarton eller passepartout må maks. måle 30 x 42 cm, og maks. 3 mm i tykkelsen. På bagsiden af støttekarton eller passepartout tegnes en “opadpil”. og i nederste højre hjørne kan en evt. titel skrives. U opklæbede billeder vil ikke blive bedømt.

Et papirbillede kan indgå i en serie fra 3 til 6 billeder. Serier mærkes på bagsiden af støttekarton/passepartout med “Serie”, og benævnes 1 af 4, 2 af 4 3 af 4 og 4 af 4, i en serie med 4 billeder. En serie betragtes som ét billede.

En digital kopi sendes til billedsekretæren på e-mail: foto@fotoakrobaterne.dk
Læs videre under afsnittet ”Billedaflevering”
Har du problemer/spørgsmål vedr. afleveringen så kontakt billedsekretæren.

Digitale billeder

Digitale billeder defineres som billedfiler afleveret i JPEG/JPG format. 
Den digital fil sendes  til billedsekretæren på e-mail: foto@fotoakrobaterne.dk

Billedfilerne skal være JPEG/JPG og må maksimum være 1920 pixels i bredden og 1080 pixels i højden.

Farverummet skal være sRGB. En billedfil må maksimalt fylde 2 MB.

En evt. titel kan skrives sidst i filnavnet.
Læs videre under afsnittet ”Billedaflevering”
Har du problemer/spørgsmål så kontakt billedsekretæren.

Natur

Natur fotografering registrerer alle grene af naturhistorien undtagen antropologi og
arkæologi.

Dette inkluderer alle aspekter af den fysiske verden, både levende og livløse,
som ikke er blevet lavet eller modificeret af mennesker.

Naturbilleder skal formidle sandheden om den scene, der blev fotograferet. Som
betragter bør man være i stand til at identificere motivet for billedet og være overbevist
om, at det er blevet præsenteret ærligt, og at der ikke er blevet brugt uetisk praksis til
at kontrollere motivet eller fange billedet.
Billeder, der direkte eller indirekte viser enhver menneskelig aktivitet, der truer en
levende organismes liv eller velfærd, er ikke tilladt.
Den vigtigste del af et naturbillede er den naturhistorie, det fortæller.
Der forventes høje tekniske standarder, og billedet skal se naturligt ud.

Tilføjelse af en vignet eller sløring af baggrunden under behandlingen er ikke tilladt.

Objekter skabt af mennesker og beviser for menneskelig aktivitet er kun tilladt i
naturbilleder, når de er en nødvendig del af naturhistorien.

Fotografier af menneskeskabte hybridplanter, dyrkede planter, tamme dyr,
menneskeskabte hybriddyr og monterede eller bevarede zoologiske prøver er ikke
tilladt.

Billeder taget med motiver under kontrollerede forhold, såsom zoologiske haver, er
tilladt.

Det er ikke tilladt at kontrollere levende motiver ved afkøling, bedøvelse eller enhver
anden metode til at begrænse naturlig bevægelse med henblik på et fotografi.

Ingen modifikation, der ændrer sandheden af et naturbillede, er tilladt.

Billeder kan beskæres, men ingen anden teknik, der fjerner, tilføjer eller flytter nogen
del af billedet, er tilladt.

Teknikker, der fjerner elementer tilføjet af kameraet, såsom støv pletter, digital støj og linseudstråling er tilladt.

Fuldstændig konvertering af farvebilleder til fuld monokrom er tilladt. Delvis
konvertering, toning og infrarøde optagelser eller konverteringer er ikke tilladt.

Billeder af det samme motiv, der er kombineret i kameraet eller med software ved
fokusstabling eller eksponeringsblanding er tilladt. Flere billeder med overlappende
synsfelter, der tages fortløbende og kombineres i kameraet eller med software
(billedsammensætning) er tilladt.

Billedaflevering

Papirbillederne afleveres til billedsekretæren senest på dagen for sidste afleveringsfrist. Billederne skal afleveres i klublokalet og den af bestyrelsen fastsatte frist er endelig. Dispensation fra den fastsatte frist kan kun gives af billedsekretæren
En digital kopi af billederne sendes ligeledes til billedsekretæren på e-mail: foto@fotoakrobaterne.dk
Den digitale kopi skal afleveres i JPEG/JPG format og må maks. være 1920 x 1080 pixel.
Den digitale kopi skal være samme størrelse som det printede billede. D.v.s. at det digitale billede skal afspejle det printede billede.
Papirbilleder vil kun blive accepteret i konkurrencen såfremt der også foreligger en digital kopi.

Digitale Billeder her afleveres de digitale filer ved at sende dem  til billedsekretæren på e-mail: foto@fotoakrobaterne.dk
Billedfilerne skal være JPEG/JPG og må maksimum være 1920 pixels i bredden og 1080 pixels i højden. Farverummet skal være sRGB. En billedfil må maksimalt fylde 2 MB. Digitale billeder kan blive vist på fotoakrobaternes hjemmeside. Ønskes dette ikke, skal det fremgå af filnavnet.  Et billede vil altid kunne fjernes fra hjemmesiden efter ønske af autor.
Såfremt deltagelse i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde den.
Det påhviler billedsekretæren, at føre protokol over alle indleverede billeder, og i denne påføres samtidig dommeres placeringer, tillige med point, diplomer og præmier.
Billeder der ikke opfylder konkurrencebetingelserne, kan diskvalificeres af billedsekretæren. I dette tilfælde bør autor forsøges kontaktet forinden, for eventuelt at kunne rette op på dette.

Dommeren

Alle indleverede billeder vil blive kommenteret og bedømt af en dommer, uden tilknytning til Fotoakrobaterne.

Dommeren rangerer billederne i den rækkefølge han/hun vurderer. De billeder der bliver rangeret som de 15 bedste, får tildelt følgende point:

Billede nr. 1 tildeles 16 point, billede nr. 2 tildeles 15 point, billede nr. 3 tildeles 14 point, osv.

Billeder der bliver rangeret som nr. 16, 17, 18 osv., får alle tildelt 1 point.

Dommeren præsenterer og kommenterer billederne i rækkefølgen fra laveste til højeste rangering.

En dommerkendelse er endegyldig, og kan ikke appelleres.

Vinderen af hver konkurrence tildeles et vinderdiplom. Dommeren kan herudover efter eget skøn tildele diplomer for særlige præstationer.

Øvrige bestemmelser

Et billede der har opnået point, må ikke anvendes til klubkonkurrencer hos Fotoakrobaterne igen. Heraf undtaget er billeder, der har opnået point som del af en serie. Disse må bruges igen som enkeltbillede.

Ligeledes må enkelt billede der har opnået point, bruges igen som del af en serie.

Medlemmet har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske ansvar for deres indhold.

Årets klubmester

Det medlem der sammenlagt har opnået det højeste antal point efter de fire konkurrencer, kåres som årets klubmester.

Årets klubmester kåres i forbindelse med Fotoakrobaternes årsafslutning.

Årets klubmester tildeles et diplom og Mogens Kallesø’s vandrepokal.

Årets billede

Alle medlemmer kan til titlen “Årets billede” deltage med op til 3 billede der har været med i en af årets fire konkurrencer.

Årets billede kåres i forbindelse med Fotoakrobaternes årsafslutning.

Årets billede bliver printet i stor format og hænges på væggen uden for klublokalet.

Årets portrætfotograf

Der afholdes ikke en særskilt konkurrence i portrætbilleder, men det medlem der har opnået flest point for sine portrætbilleder i årets fire konkurrencer, vil blive kåret som årets portrætfotograf.

Årets portrætfotograf tildeles et diplom.

Hvis flere medlemmer har opnået samme antal point, så vinder det medlem der flest gange er blevet bedst placeret i konkurrencerne.