Konkurrenceregler

Generelt

Fotoakrobaternes klubmesterskab er åbent for alle klubbens medlemmer.

Det primære formål med klubmesterskabet er, at medlemmer får gjort sine billeder helt færdige, og får vist dem frem og bedømt af en ekstern dommer. At deltage er en god øvelse i, at få arbejdet i dybden med sine billeder, og få respons på dem.

Deltagelse i Fotoakrobaternes klubmesterskab er frivilligt.

Der afholdes fire konkurrencer om året, to i 1. halvår, og to i 2. halvår. Billederne afleveres til billedudvalget, og seneste afleveringsfrist vil fremgå af aktivitetskalenderen på Fotoakrobaternes hjemmeside. Kalenderen findes her.

Klubmesterskabet består af følgende 4 konkurrencer:

  • Papir 1 – Frit emne
  • Papir 2 – Fast emne bestemt af billedudvalget. Emnet vil fremgå af kalenderen
  • Papir 3 – Frit emne
  • Papir 4 – Fast emne bestemt af billedudvalget. Emnet vil fremgå af kalenderen.

Konkurrencerne

Der kan afleveres op til 3 billeder til hver konkurrence, og emnerne er enten frie eller faste.

Det er valgfrit om de afleverede billeder er i farve eller sort/hvid.

Billederne afleveres opklæbet på støttekarton, eller indsat i passepartout. Støttekarton eller passepartout må maks. måle 30 x 40 cm, og maks. 3 mm i tykkelsen. På bagsiden af støttekarton eller passepartout tegnes en “opadpil”, og i nederste højre hjørne angives angives titel på billedet. Uopklæbede billeder vil ikke blive bedømt.

Et papirbillede kan indgå i en serie fra 3 til 6 billeder. Serier mærkes på bagsiden af støttekarton/passepartout med “Serie”, og benævnes 1 af 4, 2 af 4 3 af 4 og 4 af 4, i en serie med 4 billeder. En serie betragtes som ét billede.

Indleverede billeder vil blive behandlet med omhu men Fotoakrobaterne påtager sig ikke noget ansvar for eventuelt bortkomne eller beskadigede billeder.

Billedaflevering

Papirbillederne afleveres til billedudvalget senest på dagen for sidste afleveringsfrist. Billederne skal afleveres i klublokalet og den af bestyrelsen fastsatte frist er endelig. Dispensation fra den fastsatte frist kan kun gives af billedudvalget.

En digital kopi af billederne sendes ligeledes til billedudvalget på e-mail: foto@fotoakrobaterne.dk

Den digitale kopi skal afleveres i JPG format og må maks. være 1920 x 1080 pixel.

Den digitale kopi skal være samme størrelse som det printede billede. D.v.s. at det digitale billede skal afspejle det printede billede.

Den digitale kopi skal have samme titel som papirbilledet det henviser til.

Billedudvalget kvitterer pr. e-mail for modtagne billeder.

Papirbilleder vil kun blive accepteret i konkurrencen såfremt der også foreligger en digital kopi.

Digitale billeder kan blive vist på Fotoakrobaternes hjemmeside. Ønskes dette ikke, skal det fremgå af filnavnet efter følgende format “billedtitel – noweb.jpg” Et billede vil altid kunne fjernes fra hjemmesiden efter ønske af autor.

Såfremt deltagelse i en konkurrence ikke er tilstrækkelig stor, kan bestyrelsen tilbagekalde den.

Det påhviler billedudvalget, at føre protokol over alle indleverede billeder, og i denne påføres samtidig dommeres placeringer, tillige med point, diplomer og præmier.

Billeder der ikke opfylder konkurrencebetingelserne, kan diskvalificeres af billedudvalget. I dette tilfælde bør autor forsøges kontaktet forinden, for eventuelt at kunne rette op på dette.

Dommeren

Alle indleverede billeder vil blive kommenteret og bedømt af en dommer, uden tilknytning til Fotoakrobaterne.

Dommeren rangerer billederne i den rækkefølge han/hun vurderer. De billeder der bliver rangeret som de 15 bedste, får tildelt følgende point:

Billede nr. 1 tildeles 16 point, billede nr. 2 tildeles 15 point, billede nr. 3 tildeles 14 point, osv.

Billeder der bliver rangeret som nr. 16, 17, 18 osv., får alle tildelt 1 point.

Dommeren præsenterer og kommenterer billederne i rækkefølgen fra laveste til højeste rangering.

En dommerkendelse er endegyldig, og kan ikke appelleres.

Vinderen af hver konkurrence tildeles et vinderdiplom. Dommeren kan herudover efter eget skøn tildele diplomer for særlige præstationer.

Øvrige bestemmelser

Et billede der har opnået point, må ikke anvendes til klubkonkurrencer hos Fotoakrobaterne igen. Heraf undtaget er billeder, der har opnået point som del af en serie. Disse må bruges igen som enkeltbillede.

Ligeledes må enkelt billede der har opnået point, bruges igen som del af en serie.

Medlemmet har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske ansvar for deres indhold.

Årets klubmester

Det medlem der sammenlagt har opnået det højeste antal point efter de fire konkurrencer, kåres som årets klubmester.

Årets klubmester kåres i forbindelse med Fotoakrobaternes årsafslutning.

Årets klubmester tildeles et diplom og Mogens Kallesø’s vandrepokal.

Årets billede

Alle medlemmer kan til titlen “Årets billede” deltage med ét billede der har været med i en af årets fire konkurrencer.

Årets billede kåres i forbindelse med Fotoakrobaternes årsafslutning.

Årets billede bliver printet i stor format og hænges på væggen uden for klublokalet.

Årets portrætfotograf

Der afholdes ikke en særskilt konkurrence i portrætbilleder, men det medlem der har opnået flest point for sine portrætbilleder i årets fire konkurrencer, vil blive kåret som årets portrætfotograf.

Årets portrætfotograf tildeles et diplom.

Hvis flere medlemmer har opnået samme antal point, så vinder det medlem der flest gange er blevet bedst placeret i konkurrencerne.